19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 403/1, 404 i 405/1 obr. 211, ul. Sobótki.

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 29 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 12:30, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl położonej w obrębie 211, oznaczonej jako działka nr 403/1 o pow. 0,1632 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00072992/5, działka nr 404 o pow. 0,0474 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051628/0 i działka nr 405/1 o pow. 0,1536 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00019658/3, na rzez Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu, na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.
       Cena sprzedaży ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 1 100 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Opublikował:  | Data publikacji: 15-10-2014 14:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:42