14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rok Żołnierzy Tułaczy

2014 – ROK ŻOŁNIERZY TUŁACZY - Projekt Fundacji Niepodległości

Rok 2014 zadedykowany jest Żołnierzom Tułaczom. Wybór tego przedsięwzięcia związany jest z 75. rocznicą września 1939, który rozrzucił Polaków na wszystkie strony świata, a także 70. rocznicą bitwy o Monte Cassino i walk polskich wojsk o wyzwolenie Francji, Belgii, Holandii oraz Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego, po których nastąpiła ponowna tułaczka (do niemieckich oflagów i sowieckich łagrów).

Projekt „2014 – Rok Żołnierzy Wyklętych” jest projektem ogólnopolskim. Głównym organizatorem jest Fundacja Niepodległości z Lublina. Honorowy patronat nad Projektem objęły następujące instytucje: Instytut Pamięci Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie Polakom sylwetek Żołnierzy Tułaczy, znanych postaci jak i szarych żołnierzy, którzy zawsze mieli na celu powrót do ojczyzny i odbudowanie niepodległej Polski

W ramach projektu będą organizowane ekspozycje plakatów – biogramów Żołnierzy Tułaczy w placówkach kultury, szkołach, środkach komunikacji miejskiej.

http://www.rokzolnierzytulaczy.pl

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-10-2014 12:42
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 25-03-2015 18:08