8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonych na dzień 10 grudnia 2014 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 10 grudnia 2014 r. zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonych jako:

  • 1) działka nr 917/3 o powierzchni 3,9680 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objęta księga wieczystą nr PR1P/00071599/3;
  • 2) działka nr 2/19 o powierzchni 4,5707 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objęta księga wieczystą nr PR1P/00071599/3;
  • 3) działka nr 2/21 o powierzchni 8,9813 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, objęta księga wieczystą nr PR1P/00071599/3;

Działka nr 2/19 obr. 213 podlega sprzedaży w całości. Działka nr 917/3 obr. 212 podlega sprzedaży w całości lub w części o powierzchni nie mniejszej niż 1,5 ha. Działka nr 2/21 obr. 213 podlega sprzedaży w całości lub w części o powierzchni nie mniejszej niż 2,0 ha.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, sala 19, odpowiednio o godzinach:

Nr działki / kompleksu Godzina przetargu
917/3 obr. 212 8:30
A o powierzchni ok. 1,9 ha, proponowany do wydzielenia z działki nr 917/3 obr. 212 9:00
B o powierzchni ok. 2,0 ha, proponowany do wydzielenia z działki nr 917/3 obr. 212 9:30
2/19 obr. 213 10:00
2/21 obr. 213 10:30
E o powierzchni ok. 2,0 ha, proponowany do wydzielenia z działki nr 2/21 obr. 213 11:00
F o powierzchni ok. 2,0 ha, proponowany do wydzielenia z działki nr 2/21 obr. 213 11:30
G o powierzchni ok. 2,0 ha, proponowany do wydzielenia z działki nr 2/21 obr. 213 12:00
H o powierzchni ok. 3,0 ha, proponowany do wydzielenia z działki nr 2/21 obr. 213 12:30

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl, natomiast informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99-99 lub (15) 823-66-88.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-10-2014 11:58
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 09-01-2015 08:34