9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 12 listopada 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 12 listopada 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 39, nr 33 i nr 890 w obrębie 215 m. Przemyśla, położonej przy ul. Lwowskiej, godz. 9:00,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 403/3 w obrębie 211 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sobótki, godz. 9:30,
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 432/8, nr 432/12, nr 441, nr 445/2 w obrębie 206 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sanockiej, godz. 10:00,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1052 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Dworskiego, godz. 10:30,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2920/19 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 11:00,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 2920/20 i nr 2920/29 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 11:30,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 2918/8, nr 2920/10 i nr 455/2 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 12:00,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 2918/9, nr 446, nr 447/1, nr 443, nr 441/1 i nr 455/1 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 12:30.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 8.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-10-2014 11:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-11-2014 10:18