-11.4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważna informacja dla osób korzystających z kart "Przemyska Rodzina 3+"

W związku z upływem z dniem 30 września 2014 r. terminu ważności kart „Przemyska Rodzina 3+” Prezydent Miasta Przemysla przypomina o obowiązku złożenia nowego oświadczenia w sprawie skorzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezwłocznie po przedłużeniu terminu ważności kart lub wydaniu nowych kart.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 128/2014  z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśl. Oświadczenia należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Ratuszowa 10 A – przy złożeniu oświadczenia wymagane jest okazanie kart.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl