14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ważna informacja dla osób korzystających z kart "Przemyska Rodzina 3+"

W związku z upływem z dniem 30 września 2014 r. terminu ważności kart „Przemyska Rodzina 3+” Prezydent Miasta Przemysla przypomina o obowiązku złożenia nowego oświadczenia w sprawie skorzystania z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezwłocznie po przedłużeniu terminu ważności kart lub wydaniu nowych kart.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 128/2014  z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśl. Oświadczenia należy składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, ul. Ratuszowa 10 A – przy złożeniu oświadczenia wymagane jest okazanie kart.

Opublikował:  | Data publikacji: 06-10-2014 14:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 19-01-2015 10:27