2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przetargu ogłoszonym na dzień 5 listopada 2014 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 5 listopada 2014 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszącego 17/20 niewydzielonych części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1623/2 o powierzchni 0,0713 ha w obrębie 207, położonej w Przemyślu przy ul. Artura Grottgera 3.
Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie, o godzinie 13:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, sala 19.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikował:  | Data publikacji: 03-10-2014 14:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-11-2014 10:18