Stanowisko Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla, podtrzymuje swoją opinię, iż ewentualna likwidacja Straży Miejskiej w Przemyślu, przyniesie negatywne konsekwencje dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta. Argumenty popierające tę tezę były wielokrotnie przedstawiane tak przez samego Prezydenta jak i Komendanta Miejskiego Policji. KLIKNIJ 

W związku jednak z pojawiającymi się sugestiami o możliwości przeprowadzenia referendum wspólnie z wyborami samorządowymi w dniu 16 listopada 2014 r. pragnę wyjaśnić obowiązujący stan prawny:

1. Nie ma przeszkód aby referendum i wybory odbyły się w tym samym dniu.
2. Nie jest możliwe aby wybory zostały przeprowadzone przez te same komisje wyborcze (miejskie i obwodowe) oraz aby odbywały się w tych samych lokalach.


Prezydent Miasta pragnie wskazać, że podobna sytuacja miała miejsce w Krakowie przy okazji wyborów do europarlamentu, gdy w referendum lokalnym mieszkańcy Krakowa zabierali głos w sprawie organizacji olimpiady. Państwowa Komisja Wyborcza wyraźnie wówczas wskazała, że:

1. należy sporządzić odrębne spisy wyborców,
2. komisje obwodowe muszą być różne,
3. głosowanie musi odbywać się w odrębnych lokalach wyborczych. Lokale mogą znajdować się w tym samym budynku ale muszą być wyodrębnione i wyraźnie oznakowane.


Pragnę wskazać, że zgodnie z ustawą z dn. 15 września 2000 r. o referendum lokalnym komisję terytorialną (czyli miejską) odpowiedzialną za przeprowadzenie referendum powołuje Rada Miejska w składzie od 6 do 16 osób (art. 49 ust. 2 pkt. 2) w powiązaniu z art. 50 ust. 2). Nie jest więc możliwe dokooptowanie np. dwóch osób do miejskiej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, którą powołał 22 września 2014 r. Komisarz Wyborczy w Przemyślu. Z kolei obwodowe komisje powołuje komisja terytorialna w składzie od 6 do 10 osób (art. 50 ust. 2). To również potwierdza, że obwodowe komisje wyborcze, które zostaną powołane do przeprowadzenia wyborów samorządowych nie mogą być, jak twierdzą inicjatorzy referendum, poszerzone o 2 osoby i dzięki temu wspólna komisja przeprowadzi wybory samorządowe i referendum.

Kolejnym problemem jest sprawdzenie prawidłowości wniosku o przeprowadzenie referendum. W dniu 30 września br. Rada Miejska w Przemyślu, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym powołała komisję do sprawdzenia wniosku składającą się z radnych Rady Miejskiej. Ponieważ komisja przekazała wniosek do sprawdzenia przez służby Prezydenta, powstaje istotna wątpliwość: kto powinien zweryfikować złożone podpisy. Wskazany art. 16 nie przewiduje delegacji dla Komisji do przekazania przez nią jej uprawnień innemu podmiotowi np. Prezydentowi i podległym mu urzędnikom.

Dla uniknięcia jednak zarzutów o stronniczość postanowiłem w dniu dzisiejszym wystąpić do Państwowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w poruszonych wyżej sprawach. 

Robert Choma
Prezydent
Miasta Przemyśla

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-10-2014 12:48 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 25-11-2014 12:55

Na skróty