6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 05 listopada 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 5 listopada 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi i rokowania:

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/1 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 8:30,
- rokowania na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1125/2 w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Józefa Kraszewskiego, godz. 9:00,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/2 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 9:30,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/4 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Pasteura, godz. 10:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2907/8 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2910 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2911 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:30,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/2 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 12:00,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/3 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 12:30.

 

Przetargi i rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 01-10-2014 11:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 14-11-2014 10:18