9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W sprawie budżetu obywatelskiego.

W związku z pojawiającą się krytyką tak idei budżetu obywatelskiego, jak i zasad jego wprowadzenia w naszym Mieście pragnę wyjaśnić kilka spraw. Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych, pytaniem skierowanym do mieszkańców o potrzeby inwestycyjne, te mniejsze, ale dotyczące bezpośrednio ich i ich terenu – sama inicjatywa nie powinna więc nikogo bulwersować. Problemem jest oczywiście określenie skali tego bezpośredniego zaangażowania. Pragnę przypomnieć, że w roku 2014 r. kwota rozdysponowana bezpośrednio przez mieszkańców wynosiła 1 mln zł i po dobrych doświadczeniach Prezydent Miasta zdecydował o jej powiększeniu w kolejnym roku do 1,5 mln zł.

Przygotowując się do tegorocznej procedury wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego, w dniu 16 kwietnia br. poprosiliśmy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie swoich uwag do zasad jego tworzenia. W trakcie tych konsultacji wpłynęły dwie uwagi. Żadna z nich nie dotyczyła spraw poruszanych obecnie przez osoby krytykujące tak dokonany wybór, jak i zasady na jakich się on odbył.
Jednym z głównych powodów krytyki jest fakt, iż w bieżących roku Mieszkańcy wybrali 6 projektów, które będą realizowane w naszych jednostkach organizacyjnych, w tym 5 na terenie jednostek oświatowych. Pojawiają się sugestie, że ze względu na możliwość oddziaływania na uczniów jednostki te są szczególnie preferowane.
Pragnę więc zwrócić uwagę, że tegoroczne głosowanie odbywało się w okresie wakacyjnym (sierpień), a pojawiające sugestie o przedłużenie możliwości oddawania głosów przynajmniej o 7 dni września, zostały przez Prezydenta Miasta odrzucone, właśnie po to, aby ograniczyć możliwość występowania takich sytuacji, jak wspomniana wyżej. Dodatkowo w celu uniknięcia wcześniejszego zbierania głosów, wprowadziliśmy nowy wzór karty do głosowania, który został opublikowany dopiero 31 lipca.


Do szkół które „wygrały” w głosowaniu uczęszcza odpowiednio 258 i 101 uczniów i pracuje łącznie ok. 220 osób. Przypomnę że uzyskały one odpowiednio: 2379 i 2080 głosów. Z pewnością przyczyniło się to tego zaangażowanie wielu osób, szczególnie rodziców i kadry, którym chyba nie można odmówić prawa do udziału w zaproponowanej formie demokratycznych konsultacji, i za to należy się tym osobom podziękowanie i szacunek. Dla Prezydenta Miasta jest oczywiste, że zwycięstwo jest wynikiem nadzwyczajnego zaangażowania zainteresowanych oraz nieco mniejszego tych, których projekty nie zostały zakwalifikowane. A nie jakiś wyimaginowanych preferencji.
Budżet obywatelski to jednak nie tylko plebiscyt, to także wskazanie rządzącym czego w naszym Mieście brakuje, albo co należy zrobić. Rozumiem, że dla krytykujących może być zaskoczeniem, że jednak ktoś Mieszkańców słucha. Przypomnę, że ubiegłoroczne głosowanie wygrały 4 projekty - obecnie realizowane. Pojawiły się jednak możliwości finansowe pozwalające na realizację innych pomysłów Przemyślan zgłoszonych w 2013 r., które nie wygrały w głosowaniu. Tak więc w trakcie realizacji są lub nawet zostały zakończone takie projekty, jak  np. rewitalizacja terenu przy pomniku Orląt, częściowa rewitalizacja Rynku, remont ciągu pieszego Grunwaldzka – Glazera. Jestem pewny, że jeżeli w przyszłym roku pojawią się takie możliwości, to również zastosowany zostanie taki kierunek przeznaczenia dodatkowych, czy zaoszczędzonych środków.

I na zakończenie: ciekawe ile z tych osób, które w tej chwili krytykują Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla pojawi się na imprezach z okazji zakończenia poszczególnych zadań, twierdząc, że to ich pomysł i sukces.


Grzegorz Hayder
Zastępca Prezydenta
Miasta Przemyśla

Opublikował:  | Data publikacji: 26-09-2014 13:33
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 05-03-2015 20:33