25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 29 października 2014 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 29 października 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

-   III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr  1028 i działka nr 1259/2 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sieleckiej 2, godz. 9:00,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/23 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/24 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:30,

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/26 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:00,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 133/6 i działka nr 135/2 w obrębie 201  m. Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 11:30,

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 132/15 w obrębie 201  m. Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego, godz. 12:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 25-09-2014 08:56
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:42