16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Tatarskiej 3, działka nr 1331/1 obr. 207.

I N F O R M A C J A 


        Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Tatarskiej 3, oznaczonej jako działka nr 1331/1 o pow. 0,0331 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objęta KW Nr PR1P/00053524/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 04 listopada 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 24-09-2014 10:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:48