9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 12.09.2014 r. Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. PIESNI przeciwko WOJNIE Pieśni ukraińskiego stepu zespołów „Drewo” z Kijowa i „Krajka” z Przemyśla.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego i postanowił przyznać dofinansowanie w kwocie 2 000 zł.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl  art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w okresie 7 dni można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

.

 

PDFOgłoszenie i oferta (9,48MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 23-09-2014 19:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26