9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej przy ul. Gospodarczej.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 6/7 o powierzchni 0,0377 ha, w obrębie 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00106328/8, położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Przemyślu, przy ul. Gospodarczej.
 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 31 października 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 22-09-2014 14:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:48