10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 22 października 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 22 października 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/4 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 9:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/5 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 9:30,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 200/2 w obrębie 209 m. Przemyśla, położonej przy ul. Przerwa, godz. 10:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 389 i nr 399 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Stefana Czarnieckiego, godz. 10:30,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1561 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego, godz. 11:00,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 647/2 w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Krakusa, godz. 11:30.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl
 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-09-2014 13:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:40