5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok - VIDEO

budzet-obywatelski.jpeg
Zgodnie z harmonogramem, po sprawdzeniu i przeliczeniu głosów, które oddali mieszkańcy Przemyśla w trakcie głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok, dzisiaj (19 września), w trakcie konferencji prasowej Prezydent Miasta Przemyśla ogłosił wyniki tych konsultacji. Po raz kolejny Przemyślanie bardzo licznie wzięli udział w głosowaniu i wypełnili aż 21 648 karty do głosowania, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Dla porównania jest to o ponad 8 tys. więcej głosów niż w trakcie ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent bardzo gorąco podziękował wszystkim mieszkańcom za liczny udział w takiej formie konsultacji społecznych i podkreślił swój szacunek dla tych osób, które przez ostatnie tygodnie promowały swoje projekty, przekonując do głosowania na nie, zabiegając o poparcie dla swoich pomysłów. Po podliczeniu głosów i zsumowaniu szascunkowych kosztów, tych które uzyskały największe poparcie do realizacji skierowane zostanie 6 projektów.

Do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 30 projektów. Po wstępnej weryfikacji przez Komisję pod głosowanie poddanych zostało 20 z nich, pozostałe 10 nie spełniało wymogów określonych w regulaminie. Od 1 do 31 sierpnia trwało głosowanie na dopuszczone projekty. W efekcie końcowym do urny trafiło 21 648 kart do głosowania. W pierwszej fazie sprawdzania zostały one poddane weryfikacji na podstawie Nr PESEL. To pozwoliło wykluczyć osoby nieuprawnione do głosowania i niebędące mieszkańcami miasta Przemyśla. Kolejnym działaniem była weryfikacja osób, które zagłosowały więcej niż na 1 projekt – tych kart było 2094 – oraz odrzucenie kart uzupełnionych przez jedną osobę podwójnie (dwie karty uzupełnione przez jedną osobę z głosem na ten sam projekt) oraz osób nieuprawnionych do udziału w głosowaniu takich kart ogółem było 2666.

Liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie projekty to 16888. W rozbiciu na poszczególne projekty liczba ta przedstawia się w sposób następujący (kolejność zgodnie z liczbą oddanych na projekt głosów):

BO10 Nowoczesna placówka publiczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – wizytówką Miasta (SOSW Nr 1) 2379
BO18 Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży niesłyszącej uczącej się w SOSW Nr 2 2080
BO17 Budowa szkolnego placu zabaw z siłownią oraz ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu 2029
BO13
Plac zabaw dla dzieci oraz wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 16
1837
BO1
Modernizacja krytej pływalni w Przemyślu
1377
BO8 Boisko wielofunkcyjne – „Mini Orlik” przy SP Nr 1 1352
BO16 Przyjazne osiedle – bezpieczna szkoła (ul. Św. Jana) 1224
BO5
Przystosowanie drogi dojazdowej i wejścia do budynku SOSW Nr 3 od str. ul. Tatarskiej do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się korzystających z usług edukacyjno – opiekuńczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych w SOSW Nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej Szpitala Miejskiego w Przemyślu
1159
BO11 Wielopokoleniowy Park wypoczynku, sportu i rekreacji – etap II (ul. Boh. Getta) 1132
BO9
Relaks dla Babci, Dziadka i Wnuka (Park przy Pałacu Lubomirskich)
833
BO3
Integracyjny plac zabaw dla dzieci szansą na zdrowie i radość dla wszystkich dzieci (Przedszkole Nr 11)
602
BO7
Nowoczesna europejska szkoła – wymiana stolarki drzwiowej w SP Nr 14
286
BO12
Modernizacja i remont ciągu pieszego (ul. Przemysława)
190
BO2
Modernizacja stoku narciarskiego
132
BO14
Dokończenie budowy oświetlenia i części drogi na osiedlu  „Na Stawach” (ul. Goszczyńskiego)
90
BO20
Wymiana nawierzchni drogi na garażach przy ul. Opalińskiego – Kazanów
70
BO19
Zielona sala gimnastyczna  (SP NR 6)
54
BO6
street Workout Park (nabrzeże Sanu – ul. Focha)
49
BO15 BOCCE jako forma aktywności ruchowej dla każdego 13
BO4
Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Przemyślu 0
0

 

JPGPodczas Konferencji Prasowej - Prezydent poinformował o wynikach głosowania (fot. R. Porada)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-09-2014 11:13
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 10-03-2015 17:19