13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 1U, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynk

 

GL-I.6840.14.2014.AM8       

 

I N F O R M A C J A

                                                                                                        

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i ul. Ratuszowa 10A, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 1U, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 29, na działce nr 734 o pow. 0,0164 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW Nr PR1P/000661165/9, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu  28.10.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-09-2014 08:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:01