14 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie konkursu na realizację w 2014 roku zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na realizację w 2014 roku zadań
z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Przemyśl oraz zaprasza do składania ofert.

 

 1. Zakres zadania:

Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych oraz wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej.

 1. Wysokość środków i zasady przyznania dotacji:
 1. Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację
  w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi 30 000 PLN.
 2. Konkurs adresowany jest do klubów sportowych, które mają siedzibę
   i działają na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
 3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Miasta Przemyśla będzie przekazanie klubom sportowym jednorazowo lub w transzach środków finansowych na poczet realizacji zadań przedłożonych we wniosku.
 4. Klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadań  do 80 ogółu kosztów zgłoszonych we wniosku.
 5. Wkład własny może być wniesiony w formie finansowej, osobowej lub rzeczowej.
 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2014r.

 

WAŹNE:

Termin składania wniosków – do dnia 1 października 2014r. - Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1.  

 

Pozostałe informacje: http://www.przemysl.pl/bip/prawo/zarzadzenia/1314/28893.html

Źródło: Wydział Edukacji i Sportu UM

 

Opublikował:  | Data publikacji: 17-09-2014 15:21
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-09-2014 12:07