10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 11 września 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej dyspozycji, przeprowad

GL-I.7150.8.2014.JS4                                                         

Przemyśl dnia 11 września 2014 r.

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla

informuje, że w dniu 11 września 2014 r. o godz. 1000 Komisja Przetargowa do przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl  lub będących w jej dyspozycji, przeprowadziła aukcję na oddanie w najem  niżej wymienionych lokali użytkowych położonych w budynkach przy:

 

1)       ul. Słowackiego 64           -        najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferowała: Elżbieta Sochacka

2)      ul. Mickiewicza 24               -      najwyższą miesięczną stawkę czynszu

zaoferował: Janusz Obłąk Biuro Podróży ,,Veni-Tour’’

                       

                Wadia wpłacone przez ww. osoby, które wygrały aukcję zalicza się na poczet kaucji zabezpieczających lokale.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się osoby, która wygrała aukcję, od zawarcia umowy o najem lokalu w terminie 7 dni licząc od dnia aukcji.

              Wygrywający aukcję jest zobowiązany przed zawarciem umowy o najem uzupełnić kwotę wpłaconego wadium do pełnej wysokości kaucji zabezpieczającej (trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki czynszowej) o kwotę odpowiednio:

 

1)       200,00 (słownie złotych:  dwieście  00/100) –  ul. Słowackiego 64

2)         50,00 zł (słownie złotych:  pięćdziesiąt  00/100) –  ul. Mickiewicza 24         

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-09-2014 11:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:12