11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

W niedzielę 7 września br. we Lwowie zakończył się trzydniowy „III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa”, którego organizatorami byli Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Rada Miejska Lwowa, Lwowska Rada Obwodowa oraz Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. W drugim dniu wydarzenia udział wzięli: Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Robert Choma Prezydenta Miasta Przemyśla. Impreza jest doskonałą okazją do promocji polskich miast na Ukrainie. Wzięły w niej udział delegacje miast partnerskich Lwowa. Partnerzy z Polski i Ukrainy wspólnie obradowali podczas „Forum Partnerstwa”. Owocem posiedzenia było podpisanie wspólnej deklaracji w sprawie aktywizacji ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej. Na mocy podpisanego dokumentu będą realizowane przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem: gospodarki i efektywności energetycznej, kultury i turystyki, oświaty i nauki, ekologii i rekreacji, ochrony zdrowia i pomocy socjalnej oraz zachowania środowiska historycznego oraz architektury. W treści czytamy między innymi: „Biorąc pod uwagę szczególną aktualność przekazania doświadczeń polskiej samorządności i sfery pozarządowej w kwestiach reformy instytucji społecznych w Polsce, w czasie integracji z Unią Europejską, a także mając na celu rozwiązanie instytucjonalne praktycznych kwestii w zadeklarowanych powyżej obszarach wychodzimy z inicjatywą zapoczątkowania w ramach Polsko-Ukraińskiego „FESTIWALU PARTNERSTWA” stałego projektu pod nazwą „Polsko-Ukraiński Uniwersytet Współpracy Transgranicznej.” Formą działalności będzie organizacja wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i wystaw które będą polem wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych wyzwań.

Spotkanie we Lwowie było również okazją do rozmów na temat sytuacji własności gruntu Domu Polskiego. W tej sprawie rozmawiał Prezydent wraz z Jarosławem Drozdem Konsulem Generalnym RP we Lwowie, Władysławem Ortylem Marszałkiem Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicielami ukraińskiej administracji rządowej i samorządowej. 

Podczas części oficjalnej Robert Choma  podziękował za zaproszenie w imieniu wszystkich zaproszonych samorządów. Nawiązał do wieloletniej stale rozwijanej współpracy na różnych płaszczyznach. W imieniu mieszkańców Miasta życzył pozytywnych rozstrzygnięć w trudnej sytuacji polityczno-militarnej. Po części oficjalnej trębacze odegrali hejnały miast partnerskich Lwowa. Miasto Przemyśl prezentowało swoją ofertę turystyczną wspólnie z Wydawnictwem BOSZ.

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie(fot. J. Jarosz)

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie(fot. J. Jarosz)

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie(fot. J. Jarosz)

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie

JPGZakończył się III Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa we Lwowie(fot. J. Jarosz)

Opublikował:  | Data publikacji: 08-09-2014 10:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2014 09:34