22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 8 października 2014 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a w budynku przy ul. Ratuszowej 2 w Przemyślu, godz. 8.30

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 8 października 2014 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3a w budynku przy ul. Ratuszowej 2 w Przemyślu, godz. 830

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a, III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl,   http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 05-09-2014 10:18
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:12