10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 08 października 2014 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 08 października 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

-  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garaż), wraz z udziałem wynoszącym 172/1000 niewydzielonych części w działce nr 1520 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Łukasińskiego, godz. 9:00,
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1295/1 w obrębie 207  m. Przemyśla, położonej przy ul. Parkowej, godz. 9:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/19 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 10:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/20 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 10:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/21 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 11:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/22 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 11:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/26 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 12:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/28 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 12:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2916/32 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 13:00.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 18.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 05-09-2014 08:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2014 12:03