-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ul. St. Augusta - dz. nr 1221/1 obr. 202

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oznaczonej jako działka nr 1221/1 o powierzchni 0,0063 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00041821/0 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Stanisława Augusta.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 13 października 2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 01-09-2014 14:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:48