6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Sobótki, dz. nr 403/1, 404 i 405/1 obr. 211.

I N F O R M A C J A 

 

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,  położonej w obrębie 211 m. Przemyśla przy ul. Sobótki, oznaczonej jako działka nr 403/1 o pow. 0,1632 ha, objęta KW Nr PR1P/00072992/5, działka nr 404 o pow. 0,0474 ha, objęta KW Nr PR1P/00051628/0 i działka nr 405/1 o pow. 0,1536 ha, objęta KW Nr PR1P/00019658/3, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 13 października 2014 r.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-09-2014 14:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-11-2014 14:48