-5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach ogłoszonych na dzień 01 października 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 01 października 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 471/2, nr 472/2, nr 2920/7 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, godz. 8:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/22 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/27 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/29 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonej jako działka nr 6/9 w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej przy ul. Gospodarczej, godz. 10:30,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1662 w obrębie 205 m. Przemyśla, położonej przy ul. Piotra Skargi 18, godz. 11:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/30 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:30,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/51 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 12:00,
- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/44 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 12:30.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 29-08-2014 13:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-10-2014 11:55