2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W dniu 22 sierpnia 2014 r. dokonano otwarcia ofert na przeprowadzenie pomiaru i wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3 w Przemyślu.

                                                                                              Przemyśl, dnia 26 sierpnia 2014 r.

 

GL-I.7125.42.2014.TN7

 

Informacja

 

W dniu 22 sierpnia 2014 r. dokonano otwarcia ofert na przeprowadzenie pomiaru i wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3 w Przemyślu.

W oznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły dwie oferty.

Wybrano ofertę Pana Zbigniewa Błażkowskiego, który oferuje wykonanie zamówienia za cenę 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/00) brutto i potwierdza termin realizacji zlecenia zawartego w zaproszeniu. 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl