16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W dniu 22 sierpnia 2014 r. dokonano otwarcia ofert na przeprowadzenie pomiaru i wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3 w Przemyślu.

                                                                                              Przemyśl, dnia 26 sierpnia 2014 r.

 

GL-I.7125.42.2014.TN7

 

Informacja

 

W dniu 22 sierpnia 2014 r. dokonano otwarcia ofert na przeprowadzenie pomiaru i wykonanie dokumentacji technicznej budynku przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3 w Przemyślu.

W oznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęły dwie oferty.

Wybrano ofertę Pana Zbigniewa Błażkowskiego, który oferuje wykonanie zamówienia za cenę 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/00) brutto i potwierdza termin realizacji zlecenia zawartego w zaproszeniu. 

Opublikował:  | Data publikacji: 27-08-2014 12:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:32