11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do wydzierżawienia.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Przemyśla  informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Przemyślu, stanowiących własność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do dzierżawy.
 

Opublikował:  | Data publikacji: 22-08-2014 12:26
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 16-02-2015 13:34