10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Grottgera 3 - dz. nr 1623/2 obr. 207

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości, w której udział stanowiący własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszący 17/20 niewydzielonych części w działce nr 1623/2 o powierzchni 0,0713 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00069172/7, położonej przy ul. Artura Grottgera 3 w Przemyślu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, przeznaczony został do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 02 października 2014 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2014 13:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-10-2014 12:02