21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja historyczna w I LO

I Liceum Ogólnokształcące 5 września będzie miejscem obrad II Ogólnopolskiej Konferencji Historycznej pn. Prowincja Galicyjska. Czas pokoju i czasu wojny. Konteksty • Porównania • Przykłady. Konferencja jest połączona z promocją wydawnictw: Rocznik Przemyski,  Prowincja galicyjska. Wokół I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady, pod. red. T. Pudłockiego i A. S. Więcha (PREMIERA WYDAWNICZA), Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów 1913-1917, oprac. S. Kułacz. Wydarzenie odbywa się pod patronatem naukowym Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

 

Program konferencji


9.00 – otwarcie konferencji połączone z prezentacją wydawnictw: „Rocznik Przemyski” (dr Tomasz Pudłocki), Prowincja galicyjska wokół I wojny światowej. Konteksty, porównania, przykłady, Przemyśl 2014 (mgr Arkadiusz S. Więch), Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów, Oświęcim 2014
(mgr Sławomir Kułacz)


9.30–10:30 Część I (moderator dr Tomasz Pudłocki)
mgr Adam Szczupak (Biblioteka Narodowa w Warszawie), Wśród bizantyjskich kopuł. Architektura cerkiewna Galicji przełomu XIX i XX wieku jako symbol ukraińskiej tożsamości narodowej i religijnej
Paweł Romanik (Uniwersytet Rzeszowski), Pruchnik w przededniu I wojny światowej – rozwój czy regres. Próba analizy
Piotr Witalis (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), „Do źródeł na niemoce wszelakie”. Galicyjskie uzdrowiska na przełomie XIX i XX wieku


10.30–10.40 Przerwa


10.40–12.10 Część II (moderator mgr Arkadiusz S. Więch)
dr Tomasz Pomykacz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu), István Bielek – przemilczany bohater obrony fortu Łysiczka
mgr Sławomir Kułacz (Uniwersytet Gdański), Lewe skrzydło czerwcowej ofensywy: walki o Piskorowice i Mołynie (14–15 VI 1915)
mgr Piotr Kapusta (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Projekt „Groby wojenne w Małopolsce”. Inwentaryzacja cmentarzy wojskowych z I wojny światowej na przykładzie Tuchowa w powiecie tarnowskim
mgr Stanisław Szynkowski (Uniwersytet Opolski), Cmentarze i groby wojenne Wielkiej Wojny na Śląsku Opolskim i w Galicji – 100 lat trudnej historii


12.10–12.20 Przerwa


12.20–13:40 Część III (moderator mgr Sławomir Kułacz)
mgr Arkadiusz S. Więch (Uniwersytet Rzeszowski), Galicyjskie sprawozdania gimnazjalne jako źródło historyczne w badaniach nad Wielką Wojną na przykładzie sprawozdań dębickiego gimnazjum
mgr Ewa Leśniak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Funkcjonowanie I Gimnazjum w okresie I wojny światowej
dr Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński), „Szkoła na wygnaniu” – losy nauczycieli I Gimnazjum w Przemyślu w latach 1914–1915
mgr Oskar Ostafin (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu), Leopolda Staffa postrzeganie Wielkiej Wojny


13.40 – podsumowanie, dyskusja i zamknięcie obrad.

 

JPGNULL

JPGNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2014 12:12
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2014 09:27