23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną - zapraszamy do składania wniosków

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, można składać podania o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla.

Zgodnie z regulaminem, przyjętym Uchwałą Nr 155/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu Stypendium przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla. Zasady przyznawania Stypendium, wymagane dokumenty oraz sposób ich złożenia określa Regulamin dostępny pod adresem: http://www.przemysl.pl/zalaczniki/19472.pdf
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Kultury (Rynek 1, pok.32 tel.16 678-31-70). Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Stypendium Twórcze " należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (parter)  do 15 września br.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2014 11:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2014 09:27