18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

40 nowych firm powstałych dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dzięki pomocy Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w czerwcu br. powstało 40 nowych podmiotów gospodarczych. Ich utworzenie związane jest z realizacją przez PARR S.A. projektu pt. „Pierwszy biznes”.

Osoby, które zdecydowały się na założenie własnego biznesu otrzymały od PARR S.A. bezzwrotne dotacje inwestycyjne na założenie własnej działalności gospodarczej. Przed założeniem firmy uczestnicy otrzymali także pomoc w przygotowaniu biznes planu swojej działalności, tak aby pomysł na biznes był jak najbardziej trafiony.


Z otrzymanych środków uczestnicy mogli zakupić niezbędne wyposażenie, maszyny, urządzenia bądź środki transportu a także sfinansować prace remontowo-adaptacyjne w siedzibie firmy. Kwota przyznanej dotacji inwestycyjnej na 1 osobę wyniosła od blisko 22 tys. zł do 30 tys. zł. Uczestnicy projektu „Pierwszy biznes” poza dotacją inwestycyjną otrzymują także miesięczną dotację pomostową w wysokości 1600 zł, którą mogą przeznaczyć na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. ZUS, koszty wynajmu lokalu, media, działania promocyjne, itp. Dotacja pomostowa jest wypłacana przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i ma pomóc w utrzymaniu firmy na rynku w początkowym okresie jej funkcjonowania.


Uczestnikami projektu „Pierwszy biznes” są osoby bezrobotne w wieku poniżej 30 lat lub w wieku powyżej 50 lat. Wśród osób, które zdecydowały się na założenie własnej działalności gospodarczej jest 18 kobiet i 22 mężczyzn.
Różnorodność branż, w których uczestnicy projektu założyli swoje firmy jest bardzo duża  Powstałe firmy oferują m.in. ręcznie wytwarzane wyroby z masy solnej, nadruki na odzieży, meble na wymiar, metaloplastykę, recykling opakowań plastikowych, usługi projektowania stron internetowych, naprawę sprzętu komputerowego, usługi projektowania graficznego a także usługi fotograficzne. Wśród powstałych firm są ponadto podmioty oferujące usługi fizjoterapeutyczne, kosmetyczne, fryzjerskie a także kancelaria radcy prawnego. Nowopowstałe firmy oferują również usługi remontowo-wykończeniowe, usługi minikoparką, naprawę samochodów, naprawę piecyków gazowych i pieców c.o., usługi sprzątające a nawet usługi związane z usuwaniem owadów.


W firmach utworzonych dzięki pomocy PARR S.A. ma dodatkowo zostać utworzonych 17 miejsc pracy. Projekt „Pierwszy biznes współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.


Przygotował: Piotr Pyszczuk, PARR S.A.

Opublikował:  | Data publikacji: 20-08-2014 14:07
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2014 09:30