9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczynamy prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Informujemy o rozpoczęciu prac nad Programem Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 

Wobec powyższego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych do zgłaszania wszelkich propozycji i uwag. Podstawą prac nad projektem jest obecnie obowiązujący program współpracy na rok 2014.

Propozycje proszę zgłaszać do 12 września 2014 r. na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 37-700 Przemyślu lub drogą elektroniczną: kancelaria@um.przemysl.pl z dopiskiem "Program współpracy na rok 2015".

Wszystkie zebrane propozycje zostaną następnie przekazane do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w celu zaopiniowania.
Z kolei Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych przygotuje projekt programu współpracy, który zostanie poddany konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr 186/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010 r.

Informacje nt. konsultacji oraz ich wyniki zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/konsultacje oraz będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-08-2014 14:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26