10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości połozonej przy ul. Sanockiej, dz. nr 432/8, 432/12, 441, 445/2 obr. 206.

I N F O R M A C J A 


      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 206 m. Przemyśla przy ul. Sanockiej, oznaczonej jako działki: nr 432/8 o pow. 0,0473 ha, objęta KW Nr PR1P/00056344/0, nr 432/12 o pow. 0,0210 ha, objęta KW Nr PR1P/00038664/7, nr 441 o pow. 0,1345 ha, objęta KW Nr PR1P/00030415/1 i nr 445/2 o pow. 0,0110 ha, objęta KW Nr PR1P/00038664/7, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.
       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 30 września 2014 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 19-08-2014 12:25
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-10-2014 12:02