20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie-oferta Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 30.07.2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego: publikacja wydawnictwa pt. "Jednostka Strzelecka 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy przy II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Przeszłość i kształtowanie teraźniejszości."

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić wyżej wymienionemu podmiotowi realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego.

Wobec powyższego, Prezydent Miasta Przemyśla w myśl  art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w okresie od 14.08.2014 r. do dnia 20.08.2014 r. można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (kancelaria ogólna w godzinach urzędowania Urzędu).

Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnie zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę z Towarzystwem Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Przemyślu o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

PDFOgłoszenie i oferta

Opublikował:  | Data publikacji: 18-08-2014 14:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 25-11-2014 12:26