4.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach na dzień 17 września 2014 r.

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 17 września 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/2 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 9:00,
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/3 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 9:30,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 337/2 i nr 323/2 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kopernika 9, godz. 10:00,
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1131/1 w obrębie 214 m. Przemyśla, położonej przy ul. Szkolnej, godz. 10:30,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2907/8 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:00,
-  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2910 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 11:30,
-  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2911 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 12:00.


Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl