14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu

We wtorek 12 sierpnia br. w Przemyślu odbyło się oficjalne zakończenie budowy Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Przemyślu. W imieniu Prezydenta Miasta udział wziął Grzegorz Hayder Zastępca Prezydenta, który pogratulował inwestorowi – Zakładowi Usługowemu „Południe” – tego ważnego dla całego regionu przedsięwzięcia. Na ręce Prezesa Zakładów Usługowych Południe Jana Krawczyka Przekazał Herb Miasta Przemyśla na znak łączności z miastem.
W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: wójtowie gmin ziemi przemyskiej, radni Rady Miejskiej w Przemyślu, prezesi spółek miejskich. Po oficjalnym przecięciu wstęgi zaprezentowana została linia technologiczna i nowoczesne rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych.

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,50MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,74MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,57MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,58MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,57MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,53MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,77MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,20MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,84MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,32MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,39MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,24MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (2,50MB)

JPGOtwarcie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu (fot. R. Porada) (3,28MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 12-08-2014 14:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-10-2014 09:33