2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dz. nr 433 obr. 202

Prezydent Miasta Przemyśla
Informuje

że w dniu 10 września 2014 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 433 o pow. 0,0056 ha w obr. 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00063463/2, z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) brutto (w tym podatek 23% VAT)

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl