16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Kraszewskiego - dz. nr 1125/2 obr. 205

 

 

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,


że w dniu 10 września 2014 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00051287/7, oznaczonej jako działka nr 1125/2 o powierzchni 0,0433 ha w obrębie 205 m. Przemyśla na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1124 w obrębie 205 m. Przemyśla.
Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 48 500,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy pięćset, 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

Opublikował:  | Data publikacji: 08-08-2014 10:11
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:30