10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych przetargach i rokowaniach na dzień 10 września 2014 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 10 września 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi i rokowania:

- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/23 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:00,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/24 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 9:30,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2915/26 w obrębie 202  m. Przemyśla, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego, godz. 10:00,
- rokowania na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1125/2 w obrębie 205  m. Przemyśla, położonej przy ul. Józefa Kraszewskiego, godz. 10:30,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 132/15 w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Józefa Wysockiego, godz. 11:30,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 133/6 i działka nr 135/2 w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Józefa Wysockiego, godz. 12:00.

Przetargi i rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl,  http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 08-08-2014 08:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:30