14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mies

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 4 w budynku przy ulicy Frankowskiego 4, nr 2 w budynku przy ulicy Tarnawskiego 18, nr 8 w budynku przy ulicy Kościuszki 3, nr 12 w budynku przy ulicy Mniszej 5, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1801 w obrębie nr 207, nr 1819 w obrębie nr 207, nr 1112 w obrębie nr 207, nr 637 w obrębie nr 207,  m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 19.09.2014 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 07-08-2014 12:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:00