7.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SPROSTOWANIE do ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - działka nr 2916/4 i działka nr 2916/5 w obrebie 202

S P R O S T O W A N I E


W wyciągu z ogłoszenia o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonych jako działka nr 2916/4 i działka nr 2916/5 w obrębie 202 m. Przemyśla, błędnie podano termin wniesienia wadium:

„warunkiem udziału w każdym z trzecich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 26 września 2014 r. w kwocie:”

Prawidłowy termin winien być:


„warunkiem udziału w każdym z trzecich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 26 sierpnia 2014 r. w kwocie:”.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl