20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SPROSTOWANIE do ogłoszeń na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - działka nr 2916/4 i działka nr 2916/5 w obrebie 202

S P R O S T O W A N I E


W wyciągu z ogłoszenia o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonych jako działka nr 2916/4 i działka nr 2916/5 w obrębie 202 m. Przemyśla, błędnie podano termin wniesienia wadium:

„warunkiem udziału w każdym z trzecich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 26 września 2014 r. w kwocie:”

Prawidłowy termin winien być:


„warunkiem udziału w każdym z trzecich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 26 sierpnia 2014 r. w kwocie:”.

Opublikował:  | Data publikacji: 06-08-2014 13:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 11-09-2014 10:31