12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 3 września 2014 r. zostały ogłoszone rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego ozn. lit. D przy ul. Siemiradzkiego 6A w Przemyślu, godz. 12.00

I N F O R M A C J A


Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 3 września 2014 r. zostały ogłoszone  rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego ozn. lit. D przy ul. Siemiradzkiego 6A w Przemyślu, godz. 1200.

Rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a, III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl,   http://www.przemysl.pl

 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-08-2014 09:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:30