13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przetargach nieograniczonych na sprzedaz nieruchomości, ogłoszonych na dzień 3 września 2014 r.

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 3 września 2014 r. zostały ogłoszone następujące przetargi:

  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 696 w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Czachowskiego, godz. 900;
  • piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1331/1 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Tatarskiej 3, godz. 930;
  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2916/4 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, godz. 1000;
  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 2916/5 w obrębie 202 m. Przemyśla, położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego, godz. 1030;
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 200/2 w obrębie 209 m. Przemyśla, położonej przy ul. Przerwa, godz. 1100;
  • trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 389 i nr 399 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Czarnieckiego, godz. 1130;
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 647/2 w obrębie 212 m. Przemyśla, położonej przy ul. Krakusa, godz. 1230.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl.

Opublikował:  | Data publikacji: 31-07-2014 11:08
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 11-09-2014 10:31