9 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Znamy projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Od 31 lipca rusza głosowanie do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.

Zgodnie z harmonogramem Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok przedstawiamy Państwu listę zgłoszeń dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. O wynikach weryfikacji przeprowadzonej przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta, poinformował na konferencji prasowej 30 lipca Przewodniczący wspomnianej  Komisji, a jednoczesnie Zastępca Prezydenta, Grzegorz Hayder. Z 30 projektów, które wpłynęły do Urzędu, pozytywnie zweryfikowano 20. O powodach odrzucenia 10 pozostałych informujemy również poniżej.

Głosowanie na projekty rozpoczyna się 31 lipca i potrwa cały najbliższy miesiąc - do 31 sierpnia. Przypomnamy, że swój głos na jeden wybrany projekt mogą oddać wyłącznie mieszkańcy Przemyśla, którzy w dniu głosowania posiadają czynne prawo wyborcze, poprzez:

 • wrzucenie karty do głosowania do urny, która będzie umieszczona w holu Urzędu Miejskiego (Rynek 1);
 • przesłanie na adres Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski–GŁOSOWANIE”;
 • lub przesłanie mailem wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania na adres kancelaria@um.przemysl.pl

Uwaga! Zmianie uległ wzór karty do głosowania! Nowy wzór do pobrania tutaj >> Dla Państwa wygody załączony wzór zawiera dwie karty (należy je przeciąć przed wrzuceniem do urny). Karta do głosowania będzie dostępna oczywiście także w pobliżu urny do głosowania.

 

Lista dopuszczonych do głosowania zgłoszeń
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2014 rok


Kod projektu – BO 1 Modernizacja krytej pływalni w Przemyślu
Opis projektu: Jedyna istniejąca w mieście pływalnia została wybudowana w ubiegłym wieku w technologii, która nie odpowiada dzisiejszym oczekiwaniom., generuje również duże koszty utrzymania (ogrzewanie i uzdatnianie wody.

Modernizacja ma polegać na:
- wymianie okien i stolarki drzwiowej;
- wymianie oświetlenia niecki basenowej;
- zastąpieniu istniejących ławek krzesełkami;
- zakupieniu 2-3 rzędowej trybuny dla potrzeb widowni.


Wymiana okien na nowe powoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania, a zamontowanie specjalnych szyb ograniczy „podgrzewanie” wody przez słońce, co jest niepożądane na pływalni rodzi koszty związane z uzdatnianiem wody. Ponadto eliminacja naturalnego „podgrzewania” pozwoli na ograniczenie ilości środków uzdatniających, tj. chloru. Wymiana obecnie zamontowanego oświetlenia świetlówkowego pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania i poprawi wizerunek pływalni. Zainstalowanie nowych krzesełek podniesie znacząco estetykę tego obiektu, a trybuna z siedzeniami na widowni podniesie komfort rodziców oglądających postępy w nauce pływania swoich dzieci oraz kibiców dopingujących zawodników podczas rozgrywanych na basenie zawodów.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 295.000, 00 zł


Kod Projektu – BO 2 Modernizacja stoku narciarskiego
Opis projektu: Infrastruktura na stoku narciarskim funkcjonuje już 10 sezon, brak modernizacji powoduje coraz gorsze warunki funkcjonowania, Najpilniejszą kwestią jest modernizacja siedzisk i oparć krzesełek kolei. Dla wygody klientów należy też wprowadzić nowe bramki z czytnikami, takie by korzystający z nich narciarz nie musiał wyciągać karnetu z kieszeni, co przyspieszy ruch w strefie bramek i wsiadania. Uzupełnieniem całości będzie chodnik zsynchronizowany z koleją krzesełkową stacji pośredniej, który ułatwi wsiadanie narciarzom, zwiększy przepustowość kolei oraz podniesie funkcjonalność kolei górnej.


- modernizacja krzesełek kolei górnej: 95 sztuk;
- instalacja nowych bramek i czytników systemu dostępu: 3 sztuki;
- instalacja ruchomego chodnika zsynchronizowanego z koleją krzesełkową.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300.000, 00 zł


Kod projektu – BO 3 Integracyjny plac zabaw dla dzieci szansą na zdrowie i radość dla wszystkich dzieci (Przedszkole Nr 11)
Opis projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie profesjonalnego integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, na którym będą się bawiły wszystkie nasze dzieci – zarówno te świetnie się poruszające, jak i te mające z tym problem. Budowa placu zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pozwoli na naukę i zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci pełnosprawne często nie mają kontaktu z niepełnosprawnymi, nie wiedzą jak w stosunku do nich się zachować. W Przedszkolu Nr 11 uczą się tę postawę zmieniać. To wspaniała integracja dla tych dzieci, nauka postaw tolerancji, szacunku i akceptacji dla niepełnosprawnych.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300.000, 00 zł


Kod projektu - BO 4  Modernizacja oświetlenia hali sportowej w Przemyślu
Opis projektu: Istniejąca hala sportowa jest jedyną na terenie miasta, gdzie organizowane są rozgrywki ligowe i inne imprezy o charakterze sportowym i kulturalnym. Niedawny remont pozwolił na jej częściową modernizację. Nie dokonano jednak modernizacji oświetlenia, które jest przestarzałe, kosztochłonne w utrzymaniu , co zwiększa koszty utrzymania hali. Ponadto natężenie istniejącego oświetlenia nie odpowiada bieżącym standardom, nie mówiąc już o tym, że przy aktualnym oświetleniu wszelkie transmisje telewizyjne z imprez odbywających się w hali mają słabą jakość.
Wstępne szacunki opierające się na zużyciu energii elektrycznej istniejącego oświetlenia oraz proponowanego do instalacji zakładają ok. 10 zł oszczędność za każdą godzinę oświetlenia hali sportowej. Propozycja zmierza do modernizacji oświetlenia hali sportowej polegającej na wymianie źródeł światła na nowocześniejsze (np. LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300.000, 00 zł


Kod projektu – BO 5 Przystosowanie drogi dojazdowej i wejścia do budynku SOSW Nr 3 od str. ul. Tatarskiej do potrzeb osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się korzystających z usług edukacyjno – opiekuńczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych w SOSW Nr 3, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej Szpitala Miejskiego w Przemyślu
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację drogi wewnętrznej bezpośrednio przylegającej do budynku SOSW Nr 3 w Przemyślu (od strony ul. Tatarskiej) wraz z chodnikiem i parkingiem oraz powiększenie liczby miejsc parkingowych z dostosowaniem całości dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i niepełnosprawnych, korzystających z usług edukacyjno - opiekuńczych i rewalidacyjnych w SOSW Nr 3, diagnostycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i rehabilitacji leczniczej w Przychodni Rehabilitacyjnej dloa dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szpitala Miejskiego w Przemyślu, mających siedzibę w ww. budynku. Celowym wydaje się również zagospodarowanie przy okazji wyżej opisanej modernizacji terenu zielonego z pięknym drzewostanem poprzez zamontowanie ławek, koszy i innej małej architektury dla celów rekreacyjnych mieszkańców Przemyśla.
Istniejąca droga dojazdowa jest wykonana z nawierzchni betonowej i wykazuje duże ubytki, co całkowicie eliminuje możliwość bezpiecznego i samodzielnego poruszania się osób z trwałymi lub czasowymi dysfunkcjami narządu ruchu. Chodnik wykonany jest z płytek drogowych w znacznym stopniu uszkodzonych, z wyraźnymi miejscami zapadania się , a krawężniki z ogromnymi ubytkami. Taki stan drogi i chodnika stanowi dużą barierę w przemieszczaniu się klientów i pacjentów ww. instytucji. Istniejąca liczba miejsc parkingowych nie jest wystarczająca dla osób korzystających codziennie z usług PPP, zabiegów rehabilitacyjnych w Przychodni szpitala Miejskiego oraz uczniów dowożonych do Ośrodka. Nadmienić należy, że w jego pobliżu nie ma możliwości parkowania samochodów z uwagi na ukształtowanie terenu i wąską ulicę kapitulną z zakazem parkowania. Nie ma również możliwości korzystanie z komunikacji miejskiej – brak linii autobusowej w tym rejonie.
W związku z powyższym niezbędnym jest wykonanie zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi nowej nawierzchni drogi, chodnika i parkingu z kostki brukowej, betonowej, bezfazowej oraz zagospodarowanie terenu zielonego.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300.000, 00 zł


Kod projektu - BO 6 Street Workout Park (nabrzeże Sanu – ul. Focha)
Opis projektu: Profesjonalny park do ćwiczeń Street Workout Park jest wyjątkowo funkcjonalnym miejscem do aktywności fizycznej dla osób w każdym wieku. W jego skład wchodzi m.in.: układ drążków do podciągania się i ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała.
W Polsce coraz rzadziej spotykane są urządzenia służące do rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, ponieważ istniejące od wielu lat na osiedlach i w parkach drążki, drabinki i poręcze gimnastyczne zastępowane są placami zabaw dla dzieci. Street Workout Park spełniałby oczekiwania młodych ludzi i byłby jednocześnie świetną wizytówką miasta. Mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać tam czas, zamiast przesiadywać na ławkach między blokami. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie nie będą sięgać po alkohol, papierosy, czy inne używki. Na terenie Street Workout Park można organizować zloty, warsztaty i pokazy, w których braliby udział zarówno ludzie aktywni fizycznie, jak i osoby stawiające swe pierwsze kroki w sporcie.
Takie imprezy z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągać pasjonatów i media z różnych zakątków Polski i nie tylko. Sąsiedztwo basenu, boisk sportowych oraz rzeki San dodatkowo podniosłoby atrakcyjność realizacji Street Workout Parku właśnie w tym miejscu. Byłby on dostępny do ćwiczeń przez cały rok.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 36.000, 00 zł


Kod projektu - BO 7 Nowoczesna europejska szkoła – wymiana stolarki drzwiowej w SP Nr 14
Opis projektu: Stolarka drzwiowa w szkole ma ponad 50 lat i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Jakość i standard budynku po termomodernizacji pozostaje w jaskrawym kontraście wobec starych zniszczonych drzwi, których renowacja jest niemożliwa. Szkoła swoją europejskość osiąga przez jakość pracy i osiągnięcia uczniów – idealnie będzie jeśli te sukcesy będą szły w parze z komfortem nauki. Drzwi dźwiękoszczelne pozwolą na prowadzenie zajęć na korytarzach i we wnękach bez rozpraszania uczniów w klasach.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 275.000, 00 zł


Kod projektu - BO 8 Boisko wielofunkcyjne – „Mini Orlik” przy SP Nr 1
Opis projektu: Proponowany projekt modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 poprzez zmianę istniejącej nawierzchni jest przedsięwzięciem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, społeczności lokalnej. Realizacja ww. projektu sprawi, że boisko będzie bardziej bezpieczne i przyjazne dla uczniów, młodzieży oraz całej społeczności lokalnej, która korzysta z niego na co dzień. Modernizacja polegać ma na zmianie nawierzchni oraz w miarę możliwości na nieznacznym powiększeniu boiska na długości i szerokości. Przy zmianie nawierzchni zostanie wykorzystana obecna podbudowa z kostki brukowej. Zmiana będzie polegać na ułożeniu specjalnych elastycznych modułów polipropylenowych „POWER GAME competition pro” na obecną nawierzchnię. Tego typu metoda jest wykorzystywana z powodzeniem na boiskach sportowych na całym świecie. Moduły te doskonale nadają się do pokrycia nowych lub już istniejących podłoży typu asfalt, beton, czy jak w tym przypadku  - kostka brukowa. Nieznaczne poszerzenie boiska pozwoliłoby na dodanie czterech jednosłupowych zestawów do koszykówki oraz wydzielenie w poprzek dwóch małych boisk do mini koszykówki, dzi9ęki czemu mogłoby być efektywniej wykorzystywane na zajęciach sportowych. Dodatkowo boisko zostałoby zabezpieczone dwoma wysokimi na 4 metry piłkochwytami, umiejscowionymi na końcach boiska.
Szkoła Podstawowa Nr 1 proporcjonalnie do swoich możliwości stara się unowocześniać pomoce dydaktyczne, remontować i odnawiać pomieszczenia, dostosowywać je do obowiązujących standardów. Obecnie obiekt dysponuje jedynie dwiema zastępczymi salami gimnastycznymi oraz boiskiem z nawierzchnią z kostki brukowej, które stwarza ryzyko wystąpienia kontuzji i uraz ćwiczących. Założeniem projektu jest więc modernizacja boiska szkolnego i maksymalne wykorzystanie terenu. Dzięki jego realizacji zwiększy się atrakcyjność prowadzonych zajęć sportowych, wzrosną również możliwości organizacji zawodów i imprez sportowych. Przewiduje się również, w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, udostępnianie boiska mieszkańcom.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 120.000, 00 zł


Kod projektu - BO 9 Relaks dla Babci, Dziadka i Wnuka (Park przy Pałacu Lubomirskich)
Opis projektu: Wykorzystując teren parku przy Pałacu Lubomirskich proponowane jest zagospodarowanie przestrzeni dla celów rekreacyjnych w formie Siłowni Zewnętrznej. Głównym celem wniosku jest integracja różnych grup wiekowych, dlatego też wnioskodawca widzi potrzebę zainstalowania urządzeń siłowni przystosowanych dla kilku osób ćwiczących równocześnie: dla wysiłku siłowego, aerobowego i sprawnościowego, które jednocześnie byłyby elementem rehabilitacji sprawnościowej nawet dla osób niepełnosprawnych. Korzystanie z urządzeń wchodzących w skład siłowni nie wymaga pomocy ze strony instruktora, każde urządzenie posiada instrukcję obsługi w połączeniu z zakresem przykładowych ćwiczeń, ponadto urządzenia przystosowane są do warunków atmosferycznych i nie wymagają specjalistycznej konserwacji oraz dodatkowych kosztów utrzymania. Miejsce wskazane do lokalizacji siłowni jest ogólnodostępne z łatwością dojazdów autobusami MZK z obu stron parku.
Z uwagi na sąsiedztwo szkół ich bazy dydaktyczno-wychowawczej i sportowej, kampusu PWSW, wskazana forma uzupełniłaby funkcjonującą bazę rekreacyjno-sportową i nabrałaby rzeczywistego kształtu Integracji Wielopokoleniowej.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 250.000, 00 zł


Kod projektu - BO 10 Nowoczesna placówka publiczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – wizytówką Miasta (SOSW Nr 1)
Opis projektu: Do SOSW Nr 1 uczęszcza 283 uczniów, w tym 186 z miasta Przemyśla. Dzieci i młodzież jest upośledzona umysłowo w różnym stopniu, także ze sprzężeniami i autyzmem, w wieku od 3 do 25 lat. Pomimo niżu demograficznego zwiększa się liczba osób niepełnosprawnych, a placówka stara się udoskonalić swoje oddziaływania (m.in. przeniesienie placu zabaw dostosowanego do osób niepełnosprawnych wraz z ogrodzeniem, remont pomieszczeń na salę sportową wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz wybudowanie ciągów komunikacyjnych bez barier architektonicznych). Niniejszy projekt pozwoli na znaczne unowocześnienie infrastruktury rehabilitacyjnej i rekreacyjno-sportowej budynku przy ul. Dworskiego 104 i lepszą integrację ze środowiskiem osób pełnosprawnych.

 

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300.000, 00 zł


Kod projektu - BO 11 Wielopokoleniowy Park wypoczynku, sportu i rekreacji – etap II (ul. Boh. Getta)
Opis projektu: W ramach projektu 11 Wielopokoleniowy Park wypoczynku, sportu i rekreacji – etap II zrealizowane zostałoby zamierzenie o charakterze wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnym w postaci około czterystumetrowej asfaltowej pętli o szerokości 4 m przeznaczonej do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach czy biegania z wydzieloną z niej częścią spacerową dla pieszych. Wzdłuż pętli przewidziano również nasadzenia drzew, instalację ławek, koszy na śmieci oraz oświetlenia W ramach projektu zostałyby także wykonane prace wyburzeniowe i porządkowe, z posianiem trawy włącznie. Na terenie Osiedla Nr 10 Mikołaja Kopernika i w całym mieście rak jest obiektów o takim charakterze, gdzie można by bezpiecznie pojeździć na rolkach deskorolkach, czy nartorolkach. Do obiektów sportowych z I etapu realizacji inwestycji częścią pieszą pętli będzie można dojść również od ul. Szymanowskiego, stworzy się miejsce, gdzie można będzie wyjść z dziećmi pobawić się, usiąść w spokoju i odpocząć, gdzie młodzież oraz dorośli będą mogli aktywnie i zdrowo spędzać czas poprawiając kondycję i sprawność fizyczną.
Stworzenie tego typu obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta i z pewnością użytkować go będzie bardzo duża liczba mieszkańców ze wszystkich części Przemyśla. Powstanie inwestycji pozwoli na nawiązanie dobrych i właściwych relacji pomiędzy mieszkańcami naszego miasta w różnym wieku, wpłynie na poprawę stosunków międzypokoleniowych i będzie miało bardzo pozytywny wymiar społeczny. W dalszej perspektywie, park mógłby zostać uatrakcyjniony i poszerzony: o boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300.000, 00 zł


Kod projektu - BO 12 Modernizacja i remont ciągu pieszego (ul. Przemysława)
Opis projektu: Istniejące schody i ciąg pieszy są w złym stanie technicznym. Miejsce jest bardzo uczęszczane przez okolicznych mieszkańców, pozostałych Przemyślan oraz turystów udających się do zespołu cmentarzy wojennych, a także na Zniesienie. W projekcie proponuje się modernizację schodów na całej ich szerokości oraz instalację oświetlenia, tak aby cały teren od ul. Czachowskiego do ul. Przemysława był dobrze oświetlony.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 70.000, 00 zł


Kod projektu - BO 13 Plac zabaw dla dzieci oraz wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 16
Opis projektu: Projekt zakłada ulepszenie placu zabaw oraz całkowitą wymianę ogrodzenia w Przedszkolu nr 16 w Przemyślu. W ramach projektu plac zabaw przedszkola zostanie zmodernizowany, wyposażony w urządzania rekreacyjno-sportowe, wzbogacona zostanie baza przedszkola w sprzęt i przybory do zajęć ruchomych, sportowych i korekcyjnych oraz zostanie wymienione ogrodzenie wokół przedszkola. Realizacja projektu ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej oraz urozmaicenie zająć sportowych z dziećmi. Do Przedszkola nr 16 uczęszcza 200 dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat. Przedszkole posiada duży ogród o pow. 9728 m2, na którym istnieje niewielka baza rekreacyjno – sportowa. W ramach projektu teren ten zostałby zagospodarowany i doposażony w certyfikowany, bezpieczny plac zabaw oraz pomoce do zajęć sportowych. Wiek przedszkolny jest najlepszycm okresem na kształtowanie postaw prozdrowotnych, ruchu i sprawności fizycznej. Celem projektu jest stworzenie bazy, która umożliwi dzieciom kształtowanie sprawności fizycznej oraz wyrobi nawyki aktywnego, zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu.


Proponowane urządzenia:
a) zestaw dla sportowca, zestaw gimnastyczny, domek dla dzieci, autobus, sklepik, lokomotywa z tunelem, kolejka z wagonami, tor przeszkód, tor do balansowania, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka ważka z oparciem, huśtawki na sprężynie, tablica rysunkowa potrójna, równoważnia, drabinka pozioma, ruchomy pomost.
Nawierzchnia w obrębie urządzeń gumowa, na pozostałej części placu zabaw trawiasta


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300. 000 zł


Kod projektu - BO 14  Dokończenie budowy oświetlenia i części drogi na osiedlu  „Na Stawach” (ul. Goszczyńskiego)
Opis projektu: Projekt zakłada dokończenie budowy części drogi i oświetlenia terenu osiedla, co zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla „Na Stawach” oraz sąsiadujących dużych osiedli : Rycerskie, B-pa Glazera i Warneńczyka. Inwestycja będzie miała również wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli położonych przy ul. Grunwaldzkiej, wracających z zajęć popołudniowych na os. Rycerskie. Dotyczy także bezpieczeństwa mieszkańców i osób korzystających z punktów usługowych oraz zespołów garaży zlokalizowanych na tym terenie.   


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300 000 zł


Kod projektu - BO 15 BOCCE jako forma aktywności ruchowej dla każdego
Opis projektu: Projekt zakłada zakup sprzętu niezbędnego do gry w bocce czyli wykładzin dywanowych (gra wewnątrz budynku) i wykładzin odpornych na wszelkie warunki atmosferyczne oraz band ogradzających boisko oraz kul do gry. Zakupiony sprzęt zarządzany byłby przez Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a korzystać mógłby każdy mieszkaniec Przemyśla na zasadach wskazanych przez POSiR. Celem projektu jest zakrzewienie większej aktywności ruchowej w społeczeństwie a w szczególności wśród osób starszych lub osób mniej sprawnych. Projekt ten skierowany jest m.in. do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Rehabilitacji itp.
Boiska na co dzień używane byłyby do treningów przez zawodników sekcji bocce z UKS Gladiator ze SOSW nr 1 w Przemyślu oraz przy organizacji corocznego Podkarpackiego Turnieju Bocce dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Posiadając taki sprzęt można będzie zorganizować turniej ogólnopolski, a nawet europejski. Kolejnym etapem jest stworzenie amatorskiej ligi bocce dla wszystkich chętnych mieszkańców w każdym wieku jak ma to miejsce w innych dyscyplinach (ALBA, ALSA, Liga zakładowej piłki nożnej) oraz prowadzenie rozgrywek. Ligi seniorskie (50+) bardzo dobrze funkcjonują w innych krajach i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przemyśl mógłby stać się jednym z dwóch – trzech miast w Polsce gdzie funkcjonuje Towarzystwo Gry w Bocce, które wypełnia niszę na aktywność ruchową dla osób mniej sprawnych. 

  
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 47 000 zł


Kod projektu - BO 16 Przyjazne osiedle – bezpieczna szkoła (ul. Św. Jana)
Opis projektu: Projekt zakłada budowę parkingu przy ul. Św. Jana Nepomucena z wykorzystaniem terenu szkoły Podstawowej nr 4 przy jednoczesnym odgrodzeniu terenu szkoły. Parking miałby służyć mieszkańcom miasta, rodzicom uczniów, parafianom Parafii p.w. Św. Józefa. Polegałby na zaadaptowaniu części terenu Szkoły Podstawowej Nr 4 – wycięcie drzew, odgrodzeniu pozostałego terenu szkoły z wykorzystaniem elementów istniejącego ogrodzenia, dodaniu nowych nasadzeń, dostosowania terenu i położenia kostki. Potrzebę realizacji uzasadnia brak miejsc parkingowych przy ul. Św. Jana N. w okolicy kościoła p.w. Św. Józefa oraz SP Nr 4, do której uczęszcza 630 uczniów. Mieszkańcy ciągle interweniują w sprawie niewłaściwego parkowania aut zarówno w okolicy szkoły jak i pobliskich ulic Noskowskiego, Malczewskiego, Norwida.    


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300 000 zł


Kod projektu - BO 17 Budowa szkolnego placu zabaw z siłownią oraz ścianką wspinaczkową na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu
Opis projektu: Projekt zakłada budowę szkolnego placu zabaw ok 500 m2 w tym:
a) Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny ok, 240 m2,
b) Nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna ok. 50 m2
c) Zieleń ok. 210 m2


Proponowane urządzenia placu zabaw:
a) Zestaw zabawowy-linowy,l
b) Urządzenie do wspinaczki,
c) Huśtawka linowa z koszem,
d) Tablica informacyjna,
e) Ławka z oparciem,
f) Kosze na śmieci.
Ponadto ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem np. z paneli ażurowych w wys. 1,50 m z wejściem – furtka dwuskrzydlowa o szer. 1, 50 m


Siłownia na świeżym powietrzu ok. 400 m2, w tym:
a) Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny – ok. 200 m2,
b) Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej lub inna nawierzchnia bezpieczna – ok. 80 m2,
c) Zieleń – ok. 120 m2.
Proponowane urządzenia siłowni:
a) Wioślarz,
b) Koła TaiChi,
c) Jeździec,
d) Prasa nożna,
e) Tablica informacyjna,
f) Ławka z oparciem
g) Kosz na śmieci
Ogrodzenie terenu siłowni na świeżym powietrzu ogrodzeniem np. z paneli ażurowych w wys. 1,50 m z wejściem (furtka dwuskrzydłowa o szer. 1,50 m)

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 300. 000 zł


Kod projektu - BO 18 Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży niesłyszącej uczącej się w SOSW Nr 2
Opis projektu: Projekt zakłada wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, drenażu opaskowego i odboju betonowego oraz wymianę stolarki okiennej w budynku internatu.
Celem jest podwyższenie standardu pomieszczeń, w których przebywają wychowankowie ośrodka, przede wszystkim eliminacji negatywnych skutków nagłych zmian temperatur. Okna obecnie są nieszczelne, deszcz przedostaje się do środka pomieszczeń niszcząc ściany i podłogi.  Realizacja projektu przyczyniłaby się do poprawy kondycji finansowej ośrodka tj. ograniczeniem wydatków na ogrzewanie. Wskazane jest również osuszenie fundamentów budynku, które zasadne jest tylko w przypadku wymiany okien. Podmokłe fundamenty wraz z nieszczelnymi okami mogą prowadzić do rozstroju zdrowia. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do poprawy warunków edukacyjnych ośrodka,  ale także do poprawy estetyki wyglądu budynków.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 192.019, 84 zł


Kod projektu - BO 19 Zielona sala gimnastyczna  (SP NR 6)
Opis projektu: Projekt zakłada budowę 60 m lekkoatletycznej 4 torowej bieżni tartanowej oraz zamontowanie w jej sąsiedztwie 8-10 urządzeń typu drabinki, równoważnie, drążki, poręcze, płotki itp. Lokalizacja „Zielonej siłowni” na terenie SP Nr 6 w Przemyślu, w centrum osiedla co zapewni swobodny dostęp do niej dla wszystkich mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli mieszkańcom osiedla uprawiać gimnastykę terenową oraz bieganie w miejscu bezpiecznym, przyczyniając się do podnoszenia ich sprawności fizycznej.   


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 250.000 zł


Kod projektu - BO 20 Wymiana nawierzchni drogi na garażach przy ul. Opalińskiego – Kazanów
Opis projektu: Projekt dotyczy drogi dojazdowej do garaży przy ul. Opalińskiego  (dz. 985/8 obr. 202). Obecnie nawierzchnia jest całkowicie zniszczona co naraża właścicieli garaży na spore wydatki związane z wymianą zawieszenia aut.  Działka, na której znajduje się droga należy do Gminy Miejskiej Przemyśl, dookoła niej usytuowane są garaże, oddane w wieczyste użytkowanie.
W garażach tych stacjonują  samochody rajdowe, które uczestniczą w rajdzie „super sprint – Kazanów” ulicami Opalińskiego, Paderewskiego, w stronę Lipowicy. Droga ta jest też drogą dojazdową łącząca ulice Kochanowskiego i Opalińskiego bardzo często uczęszczaną przez mieszkańców tych ulic.


Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 296.760 zł

 


Opinie Zarządów Osiedli do pozytywnie zweryfikowanych projektów

Lp.

Zarząd Osiedla

Pozytywna opinia

Negatywna opinia

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 1 „Stare Miasto”

BO5, B08

B02, B04

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 2 „Kmiecie”

 

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 3 „Warneńczyka”

BO13, BO14

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 4 „Lipowica”

 

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 5 „Salezjańskie”

 

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 6 „Kazanów”

 

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 7 „Winna Góra”

BO1, BO2, BO4, B05, BO7, BO12, BO14, BO16, BO18

B03, BO8, BO10, BO13, BO20, BO6, BO9, BO11, BO15, BO17, BO19

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 8 „Rogozińskiego”

B02

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 9 „Krasińskiego”

B01

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 10 „Kopernika”

Wszystkie pozytywnie

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 11 „Lwowskie”

 

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 12 „Łukasińskiego”

B01,B02,BO8,BO9, BO10, BO15, BO17

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 13 „Przemysława”

Wszystkie pozytywnie

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 14 „Słowackiego”

 

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 15 „Konopnickiej”

BO11, BO18, B03

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 16 „Mickiewicza”

B01, B02, B04, BO16, BO18

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 17 „Zielonka”

Odmowa opiniowania

Odmowa opiniowania

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 18 „Rycerskie”

Wszystkie pozytywnie

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 19 „Krakowskie”

B01, B02,B04 , B05, BO7, BO12, BO14, BO16, BO18

B03, BO8, BO10, BO13, BO20, BO6, BO9, BO11, BO15, BO17, BO19

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 20 „Za Wiarem”

 

 

 1.  

Zarząd Osiedla Nr 21 „Kruhel Wielki”

BO8

 


Lista odrzuconych projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

1. Fort XIX Winna Góra miejscem historii, rekreacji, sportu i zabawy
Projekt zakłada wykorzystanie terenów fortu XIX Winna Góra do celów dydaktycznych związanych z historią Twierdzy Przemyśl w połączeniu z urządzeniami pozwalającymi na zabawę, rekreacje, wypoczynek i rodzinny sport poprzez m.in. zamontowanie urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 2 słupki do gry w siatkówkę, do gry w ringo lub badmintona, przygotowanie miejsca na grilla i ognisko. Ponadto ławki, stoliki do gry w szachy, stoły do gry w tenisa stołowego oraz tablica informacyjna o Twierdzy Przemyśl, forcie XIX i planie terenu. 

Szacunkowy koszt projektu: 300 000, 00 zł. 

Przyczyna odrzucenia projektu: Fort XIX zlokalizowany jest w obrębie rezerwatu przyrody „Jamy”, jest to rezerwat florystyczny o powierzchni 2,01 ha, powołany mocą Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 stycznia 1995r. (M.P. Nr 5, poz. 79) w celu ochrony stanowiska lnu austriackiego Linum austriacum - od 2004 roku ta roślina w Polsce objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Katalog zakazów dotyczących terenów objętych rezerwatem przyrody wymienia art. 15 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn zm.


2. Ścieżka historyczno- przyrodnicza przy Szkole Podstawowej  Nr 15 w Przemyślu
Projekt zakłada wyznaczenie i oznakowanie ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej. Obszar ścieżki  ul. Wincentego Pola,  ul. Sybiraków, ul. Lwowska, obiekty objęte ścieżką: kolekcja dendrologiczna drzew i krzewów flory krajowej i zagranicznej przy SP 15, rdzeń wewnętrzny pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl  z elementami umocowań fortyfikacyjnych, schron bojowy Linii Mołotowa przy ul. Sybiraków, miejsce straceń pamięci narodowej przy ul. Lwowskiej.      

Szacunkowy koszt projektu: 20 000 zł

Przyczyna odrzucenia projektu: wydatek bieżący, niezgodny z § 2 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.


3. Przebudowa ul. Narutowicza
Przedmiotem projektu jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy (ok.250 m) wraz z przebudowa chodnika

Szacunkowy koszt projektu: 280 000 zł

Przyczyna odrzucenia projektu: rzeczywisty koszt powyżej 300 000 zł. - niezgodne z § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.  
 


4. Rozpoczęcie prac związanych z rozbudową kanalizacji na terenie osiedla „Lipowica”
Obecnie kanalizacja doprowadzona jest tylko do niewielkiego obszaru Osiedla.

Szacunkowy koszt projektu: 300 000 zł

Przyczyna odrzucenia projektu: rzeczywisty koszt powyżej 300 000 zł. - niezgodne z § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.  


5. Modernizacja boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 3 w Przemyślu im. Szarych Szeregów
Projekt dot. modernizacji już istniejących boisk szkolnych tj.
a) boisko o nawierzchni asfaltowej o wym. 40 m x 20 m – całkowita przebudowa i pokrycie bezpieczną nawierzchnią spełniającą obecne normy.  Wzdłuż boiska montaż piłko-chwytów,
b) boisko trawiaste do piłki nożnej : wyrównanie nawierzchni, posianie trawy oraz zamontowanie piłko-chwytów (ew. drenaż).
c) Boisko do siatkówki: położenie nowej, bezpiecznej nawierzchni na obecną z kostki brukowej. 

Szacunkowy koszt projektu: 299 912, 13 zł
Przyczyna odrzucenia projektu:
a)) niezgodność z § 2 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok, który stanowi, iż projekty mogą zgłaszać zarządy osiedli oraz mieszkańcy Miasta, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze.
b) koszt pow. 300 000 zł niezgodne z § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.


6. Renowacja boiska sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Przemyślu
Projekt zakłada renowację nawierzchni boiska poprzez wykonanie robót ziemnych, kanalizacja ułożenie rur i kratek ściekowych, podłączenie do kolektora miejskiego, roboty przygotowujące starą nawierzchnie do renowacji, położenie nawierzchni poliuretanowej, piłkochwyty, bramki piłkarskie, sprzęt do piłki koszykowej, oświetlenie boisk.

Szacunkowy koszt projektu: 300 000 zł

Przyczyna odrzucenia projektu: rzeczywisty koszt pow. 300 000 zł niezgodne z § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu   
Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.


7. Remont nawierzchni na istniejących boiskach szkolnych oraz wybudowanie skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich
Projekt zakłada remont nawierzchni dwóch boisk tj. na boisku betonowym, na którym widnieją liczne ubytki zamontowanie dodatkowych elementów typu słupki, bramki, na drugim boisku pokrytym sztuczną trawą z granulatem gumowym, którego nawierzchni wymaga renowacji wybudowanie skoczni do skoku w dal.  

Szacunkowy koszt projektu: 300 00 zł

Przyczyna odrzucenia projektu: rzeczywisty koszt pow. 300 000 zł niezgodne z § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.


8. Odkomarzanie terenów Miasta Przemyśla
Projekt zakłada poprawę jakości życia Mieszkańców Przemyśla. 

Szacunkowy koszt projektu: 40 000 zł

Przyczyna odrzucenia projektu:  wydatek bieżący, niezgodny z § 2 ust. 1 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.


9. Ogród Integracyjny Tuwima
Projekt ma na celu przywrócenie funkcji terenu zielonego, poprawę estetki obszaru starego miasta oraz warunków życia mieszkańców pobliskich kamienic – miejsce rekreacji i wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych. W ramach projektu : sporządzenie projektu zagospodarowania ogrodu, oczyszczenie terenu, remont muru granicznego , wytyczenie , odtworzenie alejek oraz stanowisk na urządzenia z podłożem żwirowym, wykonanie oświetlenia ogrodu, montaż elementów małej architektury, zagospodarowanie terenu zielenią, ograniczenie ogrodu niskim ogrodzeniem od strony ul. Tuwima.    

Szacunkowy koszt projektu: 100 000 zł w zależności od ilości urządzeń
Przyczyna odrzucenia projektu:  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa obiektu użyteczności publicznej – budynku administracyjno-biurowego wymiaru sprawiedliwości – wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi”. Zgodnie z powyższą decyzją zamierzenie obejmuje także działkę Nr 830 obr. 207 tj. czyli częściowo zaproponowany teren, na którym miałby być urządzony „Ogród Integracyjny Tuwima”. Dodatkowo Dyrektor Sądu Rejonowego w Przemyślu pismem z dnia 11 lipca 2014r. podtrzymał zamiar realizacji zamierzenia budowlanego, o którym mowa w ww. decyzji.


10. Edukacyjna sala koncertowo-teatralna wraz ze studiem nagrań w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu
Projekt zakłada utworzenie miejsca odpowiednio wyposażonego w nowoczesny sprzęt umożliwiający profesjonalną rejestrację dźwięku. Połączenie idei  Sali kinowo -koncertowej ze studiem nagrań byłoby rozwiązaniem ekonomicznym, które rozszerzyłoby ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia artystycznego w Przemyślu 

Szacunkowy koszt projektu: 190 000 zł

Przyczyna odrzucenia projektu:  rzeczywisty koszt pow. 300 000 zł niezgodne z § 2 ust. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2015 rok.
 

JPGOgłoszenie wyników weryfikacji wniosków do Budżetu Obywatelskiego Maiasta Przemyśla na 2015 rok

Opublikował:  | Data publikacji: 30-07-2014 14:16
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 05-03-2015 20:30