9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o przetargach nieograniczonych na sprzedaż lokali użytkowych, ogłoszonych na dzień 27 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 27 sierpnia 2014 r. zostały ogłoszone czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali użytkowych nr 1U i 2U przy ul. Przecznica Wałowa 4a w Przemyślu, godz. 1200 i 1230
Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Ratuszowa 10a, III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl,   http://www.przemysl.pl

Opublikował:  | Data publikacji: 24-07-2014 11:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-09-2014 12:28