8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 w budynku przy ul. Łozowej 2.

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Ratuszowa 10A zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 1, 2 i 3 w budynku przy ulicy Łozowej 2, usytuowanych na działce nr 514 w obrębie nr 207, m. Przemyśla.
         Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 05.09.2014 r.


 

Opublikował:  | Data publikacji: 24-07-2014 11:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-01-2015 10:00