25 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej przy ul. Batorego, dz. nr 1252/2 obr. 214.

O G Ł O S Z E N I E

             Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Rynek 20, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 214 m. Przemyśla przy ul. Batorego, oznaczonej jako działka nr 1252/2 o powierzchni 0,6532 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00082747/6 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w częściach niewydzielonych na rzecz posiadacza garażu nr 114.

        Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) upływa w dniu 03 września 2014 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 23-07-2014 15:00
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-10-2014 12:02