9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości połozonych przy ul. Lwowskiej - dz. nr 444/1 i nr 448/2 obr. 215.

I N F O R M A C J A 


         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i 20, zostały wywieszone wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w obrębie 215 miasta Przemyśla przy ul. Lwowskiej, oznaczonych jako:
-  działka nr 444/1 o pow. 0,4600 ha, objęta KW Nr PR1P/00003854/2,
-  działka nr 448/2 o pow. 0,4099 ha, objęta KW Nr PR1P/00084102/7,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych.
           Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) upływa w dniu 03 września 2014 r.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 23-07-2014 14:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-10-2014 12:02